• Solo

  --*`¯`* `)..(`.*`¯`*--888888888888888888888888888888888888888888--*`¯`* `)..(`.*`¯`*--
  --(.`(`..`).)888888888888888888888888888--("*")--888888888888888888888888888(.`(`..`).)--
  --("*")888888888888888888888888888888--(.♫`(`.♫.`). ♫)--888888888888888888888888888888("*")--
  888888888888888888888888888888--♫*`¯`*♫`).(`.♫*`¯`*♫--888888888888888888888888888888
  OLA syORO


  OLO
  Lyrics
  --*`¯`* `)..(`.*`¯`*--
  (.`(`..`).)
  ("*")  __________/▓/▓/▓▓▓▓▓▓
  _______//▓▓(▓(...)▓▓/▓▓▓/
  _______▓▓▓//▓/▓▓//▓▓▓▓/▓
  _____|_/▓▓▓!▓/▓/▓//▓▓▓▓,▓▓▓
  _____|▓!▓▓▓▓▓▓//▓▓▓▓▓▓!▓▓▓/
  _____▓!▓▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓!▓▓▓▓!
  _______▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓/
  ________▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  ______,,/▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  __________▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓|
  _____________▓▓▓▓▓/▓/
  _________________▓▓/
  _________________/▓
  _________,,,,,,,,,,,,___▓,,,,,,,,,
  ________/▓▓/▓▓▓``|▓▓▓▓▓
  _______/▓▓/▓▓▓▓__▓▓▓▓▓▓,,,,,,,,,,,'Ty vonin-draozy ity taloha nivelatra sy soa
  ______!▓▓/▓▓▓▓/___▓▓▓▓▓▓!,,,,,,,,,Nomeny ho fahatsiarovana, notehiriziko
  ______▓▓/▓▓▓/____I▓▓▓!▓▓/,,,,,,,,,,,,Fotoana sarobidy mantsy tsy hohadinoiko
  _______▓/▓▓/______I▓▓!▓/,,,,,,,,,,,,,,,,,Fa nahitako an'i Solo 'lay fitiavako
  _________▓/_______I▓_▓/

  7

  7

  __________/▓/▓/▓▓▓▓▓▓
  _______//▓▓(▓(...)▓▓/▓▓▓/
  _______▓▓▓//▓/▓▓//▓▓▓▓/▓
  _____|_/▓▓▓!▓/▓/▓//▓▓▓▓,▓▓▓
  _____|▓!▓▓▓▓▓▓//▓▓▓▓▓▓!▓▓▓/
  _____▓!▓▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓!▓▓▓▓!
  _______▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓/
  ________▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  ______,,/▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  __________▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓|
  _____________▓▓▓▓▓/▓/
  _________________▓▓/
  _________________/▓
  _________,,,,,,,,,,,,___▓,,,,,,,,,
  ________/▓▓/▓▓▓``|▓▓▓▓▓
  _______/▓▓/▓▓▓▓__▓▓▓▓▓▓,,,,,,,,,,,Alakamisy ny andro moa tsy nianatra izahay
  ______!▓▓/▓▓▓▓/___▓▓▓▓▓▓!,,,,,,,,,Nanao voley aho ka nandresy ny ekipanay
  ______▓▓/▓▓▓/____I▓▓▓!▓▓/,,,,,,,,,,,,Dia tonga i Solo, falifaly, menamenatra
  _______▓/▓▓/______I▓▓!▓/,,,,,,,,,,,,,,,,,Nanolotra ity raozy ity, natokany ho ahy
  _________▓/_______I▓_▓/


  Nidoboka ny foko,
  Gaga sady faly aho
  Ny ankizy moa tsaroako
  Nananihany hoe :
   "hmm, hmm"


  __________/▓/▓/▓▓▓▓▓▓
  _______//▓▓(▓(...)▓▓/▓▓▓/
  _______▓▓▓//▓/▓▓//▓▓▓▓/▓
  _____|_/▓▓▓!▓/▓/▓//▓▓▓▓,▓▓▓
  _____|▓!▓▓▓▓▓▓//▓▓▓▓▓▓!▓▓▓/
  _____▓!▓▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓!▓▓▓▓!
  _______▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓/
  ________▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  ______,,/▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  __________▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓|
  _____________▓▓▓▓▓/▓/
  _________________▓▓/
  _________________/▓
  _________,,,,,,,,,,,,___▓,,,,,,,,,
  ________/▓▓/▓▓▓``|▓▓▓▓▓
  _______/▓▓/▓▓▓▓__▓▓▓▓▓▓,,,,,,,,,,,Nampiripirina ny boky tao an-trano aho izao
  ______!▓▓/▓▓▓▓/___▓▓▓▓▓▓!,,,,,,,,,Dia nojereko 'lay nisy azy ka indro mbola tao
  ______▓▓/▓▓▓/____I▓▓▓!▓▓/,,,,,,,,,,,,Folo taona lasa izany e ! Lasana tokoa
  _______▓/▓▓/______I▓▓!▓/,,,,,,,,,,,,,,,,,Tsiaro sisa mitanisa, maina 'lay raozy soa
  _________▓/_______I▓_▓/

  7

  7

  __________/▓/▓/▓▓▓▓▓▓
  _______//▓▓(▓(...)▓▓/▓▓▓/
  _______▓▓▓//▓/▓▓//▓▓▓▓/▓
  _____|_/▓▓▓!▓/▓/▓//▓▓▓▓,▓▓▓
  _____|▓!▓▓▓▓▓▓//▓▓▓▓▓▓!▓▓▓/
  _____▓!▓▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓!▓▓▓▓!
  _______▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓/
  ________▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  ______,,/▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  __________▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓|
  _____________▓▓▓▓▓/▓/
  _________________▓▓/
  _________________/▓
  _________,,,,,,,,,,,,___▓,,,,,,,,,
  ________/▓▓/▓▓▓``|▓▓▓▓▓
  _______/▓▓/▓▓▓▓__▓▓▓▓▓▓,,,,,,,,,,,Tamin'izay fotoana izay tsy nampoiziko akory
  ______!▓▓/▓▓▓▓/___▓▓▓▓▓▓!,,,,,,,,,Dia indro izy fa nandalo teo an-tranonay
  ______▓▓/▓▓▓/____I▓▓▓!▓▓/,,,,,,,,,,,,Tsy nino aho fa sao dia nofy tsy naharitra
  _______▓/▓▓/______I▓▓!▓/,,,,,,,,,,,,,,,,,Ka niantsoantso
  _________▓/_______I▓_▓/,,,,,,,,,,,,,,,,,"Solo ! Rasolo ! Moa Solo va ianao ?"


  Nidoboka ny foko
  Gaga sady faly aho
  Ny zavatra tsaroako
  Horak'ankizy hoe :
  "hmm, hmm"  __________/▓/▓/▓▓▓▓▓▓
  _______//▓▓(▓(...)▓▓/▓▓▓/
  _______▓▓▓//▓/▓▓//▓▓▓▓/▓
  _____|_/▓▓▓!▓/▓/▓//▓▓▓▓,▓▓▓
  _____|▓!▓▓▓▓▓▓//▓▓▓▓▓▓!▓▓▓/
  _____▓!▓▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓!▓▓▓▓!
  _______▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓/
  ________▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  ______,,/▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  __________▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓|
  _____________▓▓▓▓▓/▓/
  _________________▓▓/
  _________________/▓
  _________,,,,,,,,,,,,___▓,,,,,,,,,
  ________/▓▓/▓▓▓``|▓▓▓▓▓
  _______/▓▓/▓▓▓▓__▓▓▓▓▓▓,,,,,,,,,,,Tafaresaka izahay, nifanatsafa koa
  ______!▓▓/▓▓▓▓/___▓▓▓▓▓▓!,,,,,,,,,Nifanontany vaovao, falifaly am-po
  ______▓▓/▓▓▓/____I▓▓▓!▓▓/,,,,,,,,,,,,Nilaza i Solo, feno tsiky "Dimy izao ny ankizy"
  _______▓/▓▓/______I▓▓!▓/,,,,,,,,,,,,,,,,,Ny ahy kosa telo hoy aho, bolangina 'zay ts'izy
  _________▓/_______I▓_▓/

  7

  7

  __________/▓/▓/▓▓▓▓▓▓
  _______//▓▓(▓(...)▓▓/▓▓▓/
  _______▓▓▓//▓/▓▓//▓▓▓▓/▓
  _____|_/▓▓▓!▓/▓/▓//▓▓▓▓,▓▓▓
  _____|▓!▓▓▓▓▓▓//▓▓▓▓▓▓!▓▓▓/
  _____▓!▓▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓!▓▓▓▓!
  _______▓▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓/
  ________▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  ______,,/▓▓▓/▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓/
  __________▓▓▓▓▓▓▓▓/▓▓▓|
  _____________▓▓▓▓▓/▓/
  _________________▓▓/
  _________________/▓
  _________,,,,,,,,,,,,___▓,,,,,,,,,
  ________/▓▓/▓▓▓``|▓▓▓▓▓
  _______/▓▓/▓▓▓▓__▓▓▓▓▓▓,,,,,,,,,,,Kakakaka toa nikotaba teo 'zahay sy Solo
  ______!▓▓/▓▓▓▓/___▓▓▓▓▓▓!,,,,,,,,,Avy eo nasehoko azy teo 'lay raozy maina volo
  ______▓▓/▓▓▓/____I▓▓▓!▓▓/,,,,,,,,,,,,Tadidiny, tadidiko, nihomehy tokoa izahay
  _______▓/▓▓/______I▓▓!▓/,,,,,,,,,,,,,,,,,Fitia fahazaza ireny, nadio dia nadio taminay
  _________▓/_______I▓_▓/


  Nidoboka ny foko
  Mitoetra ao am-poko ao
  'Lay teny hokoloiko :
  "mpisakaiza isika izao"

  La ! la ! la ! la ! la ! la ! ...

  POUR TOI
  888888888888888888888888888888--♫*`¯`*♫`).(`.♫*`¯`*♫--888888888888888888888888888888
  --("*")888888888888888888888888888888--(.♫`(`.♫.`). ♫)--888888888888888888888888888888("*")--
  --(.`(`..`).`)888888888888888888888888888--("*")--888888888888888888888888888(.`(`..`).)--
  --*`¯`*.`).(`.*`¯`*--88888888888888888888888888888888888888888888--*`¯`*.`).(`.*`¯`*--

 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :