• --(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)8888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`).♫)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888


  ("*")
  (..`(`..`)..`)
  --(`.*`¯`*.`).(`.*`¯`*.`)--
  (..`(`..`)..`)
  ("*")

  ╠♥╣ MIFANKATIAVA IHANY ╠♥╣

  Lyrics
  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  Mifankatiava ihany e !
  Raha mbola velon’aina
  Tsy misy toy izany ô ! ô ! ô !
  No mampifaly saina

  Ny maty efa lasa
  Tsy ho azontsika antsoina
  Isika no mikasa
  Ny ratsy ho adinoina re

  Ny maty efa lasa
  Tsy ho azontsika antsoina
  Isika no mikasa
  Ny ratsy ho adinoina

  [LA VOIX BASSE CHANTE EN CHŒUR]
  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  Raha tsy fotoana ela
  No hipetrahana eto
  Ka andeha re mba hifamela
  Andeha hifamela
  Mba tsy harahin-tsento
  Mba tsy harahin-tsento

  [CROCHET]
  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")


  Andeha re
  Andeha re
  Mba hifamela
  Mba tsy arahin-tsento
  Mba tsy arahin-tsento


  ("*")
  (.`(`..`).`)
  --(`.*`¯`*`).(`.*`¯`*`)--
  (.`(`..`).`)
  ("*")

  L’amitié multiplie les joies et réduit les peines.

  Je t’offre cette rose pour te dire combien ton amitié m’est précieuse.

  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♫`(`.♫.`).♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`).♫)
  --(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)8888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)--


  votre commentaire
 • --(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`).♫)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  ♫88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♫

  ‘LAY TAKARIVA KELY

  Lyrics
  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  Lay takariva kely
  Tery amoron-kady
  Toa volana tantely
  Nandramako sahady

  Tery am-pita kosa
  Ireo kirihitr'ala
  Ny vorona misosa ô !
  Mihira ray lala e !

  Lay takariva kely
  Tery amoron-kady
  Toa volana tantely
  Nandramako sahady

  Tery am-pita kosa
  Ireo kirihitr'ala
  Ny vorona misosa ô !
  Mihira ray lala e !

  Ny rahona misaly
  Ny lapa volamena ô
  Isika samy faly
  Fa tsara fanekena e !
  Ny riana ao an-koatra
  Manatona ny ony
  Ny foko izay mandroatra
  Fa tia, tia tsy mitony ô
  Fa tia tsy mitony

  Ny rahona misaly
  Ny lapa volamena ô
  Isika samy faly
  Fa tsara fanekena e !
  Ny riana ao an-koatra
  Manatona ny ony
  Ny foko izay mandroatra
  Fa tia, tia tsy mitony ô
  Fa tia tsy mitony

  Lay takariva kely
  Tery amoron-kady
  Toa volana tantely
  Nandramanay sahady

  Tery am-pita kosa
  Ireo kirihitr'ala
  Ny vorona misosa ô !
  Mihira ray lala e !

  EN CONSTRUCTION

  ♫88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♫
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♫`(`.♫.`).♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`).♫)
  --(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)--


  votre commentaire
 • --(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫)888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`).♫)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  VORONA Ô !

  Lyrics
  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  Vorona ô !
  Mba mivilia hitondra bitsika any
  Vorona ô !
  Harivariva an-tanin'olona aho
  Ampitan-drano
  Ampitan-drano re no misy anay
  Jereo fa vitsika momba kitay
  Izy manafatra anao

  Vorona ô !
  Mba hivilio ilay akaniko any
  Vorona ô !
  Hatopatopan-dranomasina izy izay
  Jereo fa nosy
  Misaritsarin-tongotra hankavia
  Tsy takatr'antso
  Ka e ! mba vimbino
  Ity teny fohy hoe « tsy adino »

  Tsy ditrany hono hoe
  No nandaozana ny akany maminy iny
  Tsy antery anefa
  Fa nafaitra loatra ilay fitenin'ny havany iny
  Tsy tantiny tokoa
  Ka notinafiny famoizana ny ela
  Tsy vato anie ny fo
  Fa injao mitepo ihany vonona hifamela

  [ZAVA-MANENO]

  Vorona ô !
  Mba hivilio ilay akaniko any
  Vorona ô !
  Hatopatopan-dranomasina izy izay
  Jereo fa nosy
  Misaritsarin-tongotra hankavia
  Tsy takatr'antso
  Ka e mba vimbino
  Ity teny fohy hoe « tsy adino »

  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♫`(`.♫.`).♫)888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`).♫)
  --(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)--


  votre commentaire
 • --(♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥)--88888888888888888888888888888888888888888888888--(♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥)--
  (.♥`(`.♥.`).♥)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♥`(`.♥.`).♥)
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  ///
  ( @ @ )
  o00o.(_).o00o
  Jane Birkin

  ╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ██
  ╠♥╣
  ╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣██╠♥╣

  Nom     Jane Mallory Birkin
  Naissance     14 décembre 1946 (1946-12-14) (63 ans), Londres, Royaume-Uni
  Pays d’origine    
  Royaume-Uni Royaume-Uni
  Profession(s)     chanteuse, actrice
  Genre(s)     pop
  Années actives     1968 - aujourd'hui
  Label(s)     Universal,Emi
  Site Web     janebirkin.net
  Entourage     Serge Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon, Kate Barry

  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♥`(`.♥.`).♥)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♥`(`.♥.`).♥)
  --(♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥)--88888888888888888888888888888888888888888888888--(♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥)--


  votre commentaire
 • --(♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥)--888888888888888888888888888888888888888888888--(♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥)--
  (.♥`(`.♥.`).♥)888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♥`(`.♥.`).♥)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  ♥88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♥

  ///
  ( @ @ )
  o00o.(_).o00o
      Adamo    

  Quelle est l'origine du prénom Adamo ? Quelle est sa signification ? Quand la fête-ton ?

  Origine du prénom Adamo :

  Le prénom dérive de « Adamo ».

  Étymologie hébreue « adam », de « adama » qui signifie « la terre ».

  Genre : Masculin

  « Adamon », en assyrien, veut dire « créer », « adama », en hébreu, signifie « la terre », et « adom » est associé à la couleur rouge.

  « Adamo » veut dire « fait de terre rouge »

  Chiffre : 1er, « le premier homme »

  Son caractère


  ("*")
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  --(`.♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥`)--
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  ("*")

  Date de naissance

  1er novembre 1943


  ("*")
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  --(`.♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥`)--
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  ("*")

  Signe du zodiaque

  SCORPION


  ("*")
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  --(`.♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥`)--
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  ("*")

  Lieu de naissance
  Comiso
  Sicile
  Italie

  Comiso est une ville italienne de la province de Raguse dans la région Sicile en Italie.


  ("*")
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  --(`.♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥`)--
  (.♥`(`.♥.`).♥`)
  ("*")

  Pays d’origine
  Italie
  Italie
  Nationalité
  Belgique
  Belgique
  Professions
  Chanteur
  Auteur Compositeur
  Genre : Ballade

  Années actives : 1960 - aujourd'hui

  Site Web : Site officiel


  votre commentaire