• ╠═══════════۩۞۩ ██████ ۩۞۩██████ ۩۞۩██████ ۩۞۩═══════════╣

  _l__l___Decoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-you___l__l_
  _l__l___Decoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-you___l__l_
  _l__l___Decoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-you___l__l_
  _l__l___Decoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-youDecoblog-for-you___l__l_

  ╠═══════════╣►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄╠═══════════╣

  ╠═══════════╣►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄►██◄╠═══════════╣

  EN COURS DE CONSTRUCTION


  votre commentaire
 • EN COURS DE CONSTRUCTION

  VEUILLEZ PATIENTER CAR JE VAIS ECRIRE LES PAROLES A PARTIR DU VIDEO. MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COMPREHENSION.


  votre commentaire
 • --♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫--
  (.♫`(`.♫.`). ♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`). ♫)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  ♫88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♫

  SOMPATRA

  Sompatra itony mpialona
  Tsy mataho-tody itony mpisompatra
  Raha ny fitiavana tsy nangalarina ô ! ô ! ô !
  Nefa somparany tsy hiorim-paka

  Sompatra itony mpialona
  Tsy mataho-tody itony mpisompatra
  Raha ny fitiavana tsy nangalarina ô ! ô ! ô !
  Nefa somparany tsy hiorim-paka

  Tia anie aho
  Tsy avelan'i Dada
  Manina anie aho
  Sakanan'i Neny
  Aza manody
  Aza manangatra
  Fa izaho mbola tia
  Kanefa nosakanany ô ! ô ! ô !

  Anaran-tany i Soavinandriana
  Fitsangatsanganana mahasondriana
  Maika raha miaraka roa na telo
  Ny masoandro maty no mampalahelo

  Tsy hitako anie 'zay anaovako anao Lala ô ! ô ! ô !
  Ataoko ao aloha tsy mahatari-dàlana
  Ataoko ao aoriana toa olo-manaraka
  Tsy hitako anie 'zay anaovako anao Lala ô ! ô ! ô !

  Sompatra itony mpialona
  Tsy mataho-tody itony mpisompatra
  Raha ny fitiavana tsy nangalarina ô ! ô ! ô !
  Nefa somparany tsy hiorim-paka

  ♫88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♫
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♫`(`.♫.`). ♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`). ♫)
  --♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫--


  votre commentaire
 • ♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫.`)♫(`.♫*`¯`*♫)
  (.♫`(`.♫.`).♫`)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  8888       KARABOROSY       8888
  ╠█████████████████████████████████████████████████████████╣
  ๑۩════════════════════════════════════════════════════════════۩๑
  8888       TAXIBROUSSE       8888
  ╠█████████████████████████████████████████████████████████╣

  Lyrics
  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  Manao azafady kely tompoko o !
  Fa aroso 'ty tantara
  Misaotra anareo anio
  Mba hiara-hihaino tsara o !
  Tonga eto Tsarahonenana
  Hitondra hira vaovao e !
  Misaotra anareo anio
  Mba hiara-hihaino tsara

  Manao azafady amin'ny ray aman-dreny
  Hatramin'ny taona lasa ka hatramin'izao
  Fa mbola hitohy ihany ny amin'ity

  E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! Eny o !
  E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! Eny o !
  E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! Eny o !

  Hianareo ve hijanona sa hiaraka aminay a !
  Hianareo ve hijanona sa hiaraka aminay a !
  Karaborosy re ny tômobilina handahananay a !
  Karaborosy re ny tômobilina handahananay a !
  Miaka-piakarana ilay izy mamindra vitesy o !
  Midim-pidinana ilay izy manitsaka frein a !
  Rehefa mijanona ilay izy vitesy point mort a !
  Fiara vanona be
  Numerao TG
  Sady mery mandeha

  Manao azafady amin'ny Ray aman-dreny
  Hatramin'ny taona lasa ka hatramin'izao
  Fa mbola hitohy ihany ny amin'ity

  E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! Eny o !
  E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! Eny o !
  E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! Eny o !

  TAXI BROUSSE

  le transport en commun

  Voir taille réelle

  EN COURS DE CONSTRUCTION
  ♫88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♫
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♫`(`.♫.`). ♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`). ♫)
  --♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫--


  votre commentaire
 • (*`¯`*.`).(`.*`¯`*)88◄►88◄►88◄►88◄►88◄►88◄►88◄►88◄►88(*`¯`*.`).(`.*`¯`*)
  (.`(`..`).`)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.`(`..`)`.)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  THE DAY I FALL IN LVE

  Lyrics
  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  [James Ingram]

  Just an ordinary day
  Started out the same old way
  Then I looked into your eyes and I knew
  Today would be a first for me

  ╣ The day I fall in love ╠

  [Dolly Parton]

  On the day I fall in love
  Sky will be a perfect blue
  And I'll give my heart forever more
  To someone who is just like you

  ╣ The day I fall in love ╠

  [Duo]

  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  The people all say love is wonderful

  That bells will ring

  The birds will sing

  And skies will open

  I wonder where's that great big symphony

  [James Ingram]
  I'll be your Beethoven

  [Dolly Parton]
  Roll over Beethoven

  [James Ingram]
  Come and play with me

  [Duo]

  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  Just an ordinary day
  Started out the same old way
  Then I looked into your eyes and I knew
  Today will be

  [Dolly Parton]
  A first for me

  [James Ingram]
  A first for me

  [Duo]

  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  ╠♥╣ The day I fall in love ╠♥╣

  [James Ingram]
  I know you'll be there


  [Dolly Parton]
  Ooh

  [Duo]

  --(♫*`¯`*♫.`).(`.♫*`¯`*♫)--
  (.♫`(`.♫.`).♫`)
  ("*")

  ╠♥╣ The day I fall in love ╠♥╣

  Dolly PARTON & James INGRAM

  chantent en duo

  ♥88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♥
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♥`(`.♥.`).♥)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♥`(`.♥.`).♥)
  --(♥*`¯`*♥`).(`.♥*`¯`*♥)--88◄►88◄►88◄►88◄►88◄►88◄►88◄►88--(♥*`¯`*♥ `).(`.♥*`¯`*♥)--


  votre commentaire