KaZeo
+
ma valiha
Follow me
Join now
07 Février 2016, Ste Eugénie
Accueil » MADAGASCAR » Henri RATSIMBAZAFY » lndro tazako ianao re ry tiana
  Articles de cette rubrique :
 

lndro tazako ianao re ry tiana

--*`¯`* `).(`.*`¯`*--888888888888888888888888888888888888888888888888--*`¯`* `).(`.*`¯`*--
--(.`(`..`). )888888888888888888888/88888888888888888888888888888888888888888(.`(`..`). )--
--("*")888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")--
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Instant magique quand je te vois.

Moment intense quand tu es près de moi.

*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*•≈•≈•≈•≈•*♥*

Voahirana et Henri
chantent en duo

--♫*`¯`*♫`). (`.♫*`¯`*♫--
(.♫`(`.♫.`). ♫)
("*")
  --♫*`¯`*♫`). (`.♫*`¯`*♫--
(.♫`(`.♫.`). ♫)
("*")


("*")
(.♫`(`.♫.`) .♫)
--♫*`¯`*♫ `) . (`.♫*`¯`*♫--
 
("*")
(.♫`(`.♫.`) .♫)
--♫*`¯`*♫ `) . (`.♫*`¯`*♫--

Titre de la chanson
INDRO TAZAKO IANAO RE RY TIANA

Lyrics
--♫*`¯`*♫`). (`.♫*`¯`*♫--
(.♫`(`.♫.`). ♫)
("*")

Indro tazako ianao re ry tiana
Miramirana feno hafaliana
Hendratrendratra ery izany izaho
Ny ranomasoko miila hitraho

Ravo ny saiko
Azoko ny aiko
Tonga 'lay tiana
Ka be ny hafaliana

Etsy Rahavako
Raiso ny tanako
Ela ery no niandrasako anao e !
Kanjo tojo ihany izao

COUPLET 1
--*`¯`* `).(`.*`¯`*--
(.`(`..`).)
("*")

Rehefa tsy ao an-tokantranontsika ianao
Noho ny asa aman-draharaha izay atao
Toa nihisatra ny famantaranandro
Tena mila tsy ho afaka ny andro

Vao mipaika ny amin'ny roa ambin'ny folo
Toa mientana ny foko manontolo
Satria, satria, satria

Indro tazako ianao re ry tiana
Miramirana feno hafaliana,
Hendratrendratra ery izany izaho
Ny ranomasoko miila hitraho

Ravo ny saiko
Azoko ny aiko
Tonga 'lay tiana
Ka be ny hafaliana

Etsy Rahavako
Raiso ny tanako
Ela ery no niandrasako anao e !
Kanjo tojo ihany izao

COUPLET 2
--*`¯`* `).(`.*`¯`*--
(.`(`..`).)
("*")

Lasa ianao indray hariva fa hoe tezitra
Noho ny zavatra nataoko tsy voahevitra
Isan'alina aho mivavaka mangina
Mba hiverina ny laonin'ilay dina

Kanjo indro fa nivaly ny fivavako
Lasa mirana avy hatrany teo ny tavako
Satria, satria, satria

Indro tazako ianao re ry tiana
Miramirana feno hafaliana
Hendratrendratra ery izany izaho
Ny ranomasoko miila hitraho

Ravo ny saiko
Azoko ny aiko
Tonga 'lay tiana
Ka be ny hafaliana

Etsy Rahavako
Raiso ny tanako
Ela ery no niandrasako anao e !
Kanjo tojo ihany izao

❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤

La mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure.

❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤

❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤

❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥ ❤ ♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
--("*")888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")--
--(.`(`..`).)888888888888888888888/88888888888888888888888888888888888888888(.`(`..`). )--
--*`¯`* `).(`.*`¯`*--888888888888888888888888888888888888888888888888--*`¯`* `).(`.*`¯`*--

Le dimanche 21 juin 2009 à 07h11 dans Henri RATSIMBAZAFY
Poster un commentaire
Aucun commentaire
Rubriques

Ce blog est en cours de transfert vers la base de données d'Eklablog. Il n'est disponible qu'en mode lecture.