• --*`¯`*`).(`.*`¯`*--888888888888888888888888888888888888888888888--*`¯`*`).(`.*`¯`*--
  --(.`(`..`). `)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.`(`..`). )--
  --("*")888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")--
  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  DeCoBloGllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBloGDeCo
  ๑۩۞۩๑lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ♫ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll๑۩۞۩๑  AO AN-TRANO FALAFA

  Raymond Pierre et Henri Ratsimbazafy
  1963
  Lyrics
  --★*`¯`*★.`).(`.★*`¯`*★--
  (.★`(`.★.`)`★.)
  ("*")


  777Ao an-trano falafa
  777Ao isika no ipetrapetraka  Ao an-trano falafa777
  Ka hitafa sy hiresadresaka777  777Ao an-trano falafa
  777No anolorako anao ny fitiavako
  Ao an-trano falafa777
  Mandrosoa ary ianao re Rahavako777

  DeCoBloGllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBloGDeCo

  harena
  lapasoa  vola
  volamena
  Tsy hananako raha ny harena
  Tsy hananako ny lapasoa
  Na ny vola na ny volamena
  Dia samy tsy ahy avokoa

  Fa


  Raha fitiavana kosa
  No hany mba tadiavinao
  Ananako be miavosa
  Ka ho porofoiko aminao

  --★*`¯`*★.`).(`.★*`¯`*★--
  (.★`(`.★.`)`★.)
  ("*")


  777Ao an-trano falafa
  777Ao isika no ipetrapetraka  Ao an-trano falafa777
  Ka hitafa sy hiresadresaka777  777Ao an-trano falafa
  777No anolorako anao ny fitiavako


  Ao an-trano falafa777
  Mandrosoa ary ianao re Rahavako777

  DeCoBloGllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBloGDeCo

  harena
  lapasoa

  Tsy ananako raha ny harena
  Tsy hananako ny lapasoa
  Ny foko no azoko omena
  Mba hitoeranao ramatoa
  manasa
  hinana
  tompoko !
  varimaina

  Tsy misy afa-tsy varimaina
  No hany mameno lovia,
  Raha zaraiko aminao sombinaiana
  Dia miova manjary hanim-py


  Ao an-trano falafa
  Ao isika no ipetrapetraka
  ________,-(''-.,(''-.,*♥*,.-''),.-'')-,________
  ¯¯¯¯¯¯¯'-(,.-''(,.-''*♥*''-.,)''-.,)-'¯¯¯¯¯¯¯
  Ao an-trano falafa
  Ka hitafa sy hiresadresaka
  ________,-(''-.,(''-.,*♥*,.-''),.-'')-,________
  ¯¯¯¯¯¯¯'-(,.-''(,.-''*♥*''-.,)''-.,)-'¯¯¯¯¯¯¯

  Ao an-trano falafa
  No anolorako anao ny fitiavako

  ________,-(''-.,(''-.,*♥*,.-''),.-'')-,________
  ¯¯¯¯¯¯¯'-(,.-''(,.-''*♥*''-.,)''-.,)-'¯¯¯¯¯¯¯

  Ao an-trano falafa
  Mandrosoa ary ianao re Rahavako

  Chanté par Henri RATSIMBAZAFY

  ๑۩۞۩๑lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ♫ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll๑۩۞۩๑
  DeCoBloGllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBloGDeCo
  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  --("*")888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")--
  --(.♥`(`..`)`♥.)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.`(`..`).)--
  --*`¯`*.`).(`.*`¯`*--888888888888888888888888888888888888888888888--*`¯`*.`).(`.*`¯`*--

  votre commentaire
 • --♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫--
  (.♫`(`.♫.`). ♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`). ♫)
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

   

  Lyrics
  --♫*`¯`*♫`). (`.♫*`¯`*♫--
  (.♫`(`.♫.`). ♫)
  ("*")

   

  Ity hirako ity
  Dia atolotra anao
  Hatsiarovanao ny anarako
  Raha ho lasana ianao
  Ka ho lavitra ahy
  Veloma mandra-pihaona

   

   

  Aza hadino lalandava
  Fa mpinamana isika
  Tsy mba nifankafoy tety
  Mpizara alahelo
  Mpizara hafaliana
  Izaho sy ianao
  Hatramin' izao

   

  888888888888888

   

  REFRAIN
  --♫*`¯`*♫`). (`.♫*`¯`*♫--
  (.♫`(`.♫.`). ♫)
  ("*")
  Very namana aho nilaozanao
  Ka iza indray izao
  No antenaiko
  Hilazako ny manahirana ahy
  Hisolo ny toeranao  ("*")
  (.♫`(`.♫.`) .♫)
  --♫*`¯`*♫ `) . (`.♫*`¯`*♫--

   

  Tsy ny elanelan-tany
  Na ny fahalavirana
  No hampisy
  Ny fanadinoana
  Fa sento tokana monja
  Ary tsiahy iray minitra
  Dia ampy hampiray antsika

   

   

  Koa raha manina ianao
  Ka te-hanoratra
  Ny aty tsy miova adiresy
  Tsy miova fanahy
  Tsy miova fitia
  Fa miandry
  Miandry anao

   

   

  888888888888888

   

  REFRAIN
  --♫*`¯`*♫`). (`.♫*`¯`*♫--
  (.♫`(`.♫.`). ♫)
  ("*")

   

  Very namana aho nilaozanao
  Ka iza indray izao
  No antenaiko
  Hilazako ny manahirana ahy
  Hisolo ny toeranao

   


  ("*")
  (.♫`(`.♫.`) .♫)
  --♫*`¯`*♫ `) . (`.♫*`¯`*♫--

  Aloma sy Thiera Bruno

   

  ____________________♪♪♪♪
  __________________♪♪♪♪♪♪♪
  ________________♪♪♪♪♪♪♪♪♪_____ Ity
  ________________♪♪♪♪♪♪♪♪
  ________________♪♪♪♪♪♪♪____ Hirako
  ________________♪♪♪♪♪
  __________________________ Ity
  ________________
  ________________
  ________________
  _________♪♪______________ Le duo est interprété par
  _________♪♪♪____
  ________________________ Voahirana
  _______________
  ________________________  et
  _______________
  ________________________ Thiera Bruno
  _______________
  _______________
  ________________________________________
  _______________________________________♪♪♪♪
  _______________________________________♪♪♪♪♪♪
  ______________________________________♪♪♪♪♪♪♪♪♪
  _________________________________________♪♪♪♪♪♪♪♪
  ___________________________________________♪♪♪♪♪♪♪♪
  _____________________________________________♪♪♪♪♪♪♪♪♪
  ___♪♪♪♪♪♪♪______________________________________♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
  __♪♪♪♪♪♪♪♪_________________♪♪♪♪♪♪__♪♪_______________♪♪♪♪♪♪♪♪
  _♪♪♪♪♪♪♪♪♪_________________♪_♪♪♪♪♪♪♪_____________________♪♪
  _♪♪♪♪♪♪♪♪_________________♪♪_♪♪♪♪♪♪______________________
  __♪♪♪♪____________________♪♪_♪♪♪♪♪______________________
  ___________________________♪_♪♪♪♪_____________________♪♪
  ___________________________♪♪♪♪♪______________________
  ________________________________________________♪♪___
  _____________________________________________♪♪_♪♪♪♪_♪
  _____________________________________________♪_♪♪♪♪♪♪
  ____________________________________________♪♪_♪♪♪♪♪♪
  ____________________________________________♪♪_♪♪♪♪♪
  _____________________________________________♪♪♪♪♪♪

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

   Ity Hirako Ity

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  ("*")8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♫`(`.♫.`). ♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`). ♫)
  --♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫)888888888888888888888888888888888888888888888(♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫--

  votre commentaire
 • --*`¯`*`) ♫ (`.*`¯`*)88888888888888888888888888888888888888888888888(*`¯`*.`) ♫ (`*`¯`*--
  (.`(`..`)`.)8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.`(`..`)`.)
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  V O A H I R A N A

  Lyrics
  --*`¯`*.`) . (`.*`¯`*--
  (.`(`..`)`.)
  ("*")


  Je voudrais bien te cueillir ô fleur jolie
  Et faire de toi la princesse de ma vie
  Et t'emmener pour parfumer ma case
  Mais tu ne veux pas rester dans un seul vase  ("*")


  Je ne veux pas qu'on te tourne tout autour
  et partager avec d'autres ton amour
  Je ne veux pas toujours, toujours attendre
  Le jour lointain ou tu pourras me comprendre  Voahirana,
  Jolie fleur sauvage,
  Voahirana,
  Tu n'es pas trop sage,
  Tu écoutes trop les hommages
  Que te rend tout le voisinage


  Chaque jour
  les oiseaux sauvages
  te font la cour
  dans un doux ramage
  Les zozoro te font des courbettes
  Et souvent tu en perds la tête  ("*")


  Méfie-toi des belles paroles
  Méfie-toi des promesses folles
  Méfie-toi des mots qui s'envolent
  Et de tous ceux qui te cajolent  Voahirana
  Pense bien au jour où tu auras besoin d'un amour
  Souviens-toi que dans des années
  Pauvre fleur ! tu seras fanée  Titre de la chanson : Fleur de Nénuphar
  Artiste : Henri RATSIMBAZAFY  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.`(`..`)`.)8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.`(`..`)`.)
  --*`¯`*.`) ♫ (`.*`¯`*)8888888888888888888888888888888888888888888888(*`¯`*.`) ♫ (`.*`¯`*--

  votre commentaire
 • --♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫)88888888888888888888888888888888888888888888888♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫--
  (.♫`(`.♫.`). ♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`). ♫)
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  MAURICE RAZAFY

  VOAHIRANA
  *•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*

  *•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*•≈•≈•≈•≈•*
  ♫888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888♫
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.♫`(`.♫.`) . ♫)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.♫`(`.♫.`) . ♫)
  --♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫)88888888888888888888888888888888888888888888888♫*`¯`*♫ `)♫(`.♫*`¯`*♫--

  votre commentaire
 • --★*`¯`*★`)★(`.★*`¯`*★)8888888888888888888888888888888888888888888(★*`¯`*★`)★(`.★*`¯`*★--
  (.★`(`.★.`). ★)888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.★`(`.★.`). ★)
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  rose


  Il était une fois - J'ai encore rêvé d'elle
  Année : 1975
  Auteurs compositeurs : Richard Dewitte - Serge Koolenn
  Label : EMI
  Durée : 3 mn 39 s


   

  Lyrics
  --★*`¯`*★.`).(`.★*`¯`*★--
  (.★`(`.★.`)`★.)
  ("*")


  ♫ ♡ ♡ TOI ET MOI ♡ ♡ ♫

  J'ai encore rêvé d'elle
  C'est bête
  Elle n'a rien fait pour ça
  Elle n'est pas vraiment belle
  C'est mieux
  Elle est faite pour moi
  Toute en douceur
  Juste pour mon cœur


   

  Je l'ai rêvée si fort
  Que les draps s'en souviennent
  Je dormais dans son corps
  Bercé par ses « Je t'aime. »

   

   

  Si je pouvais me réveiller à ses côtés
  Si je savais où la trouver
  Donnez-moi l'espoir
  Prêtez-moi un soir
  Une nuit juste pour elle et moi
  Et demain matin elle s'en ira

   

   

  J'ai encore rêvé d'elle
  [Je rêve aussi]
  Je n'ai rien fait pour ça
  [J'ai mal dormi]
  Elle n'est pas vraiment belle
  [J'ai un peu froid]
  Elle est faite pour moi
  [Réveille-toi.]

   

  Toute en douceur
  Juste pour mon cœur

   

  Si je pouvais me réveiller à ses côtés

   

  [Ouvre tes yeux, tu ne dors pas]

   

  Si je savais où la trouver

   

  [Regarde-moi]

   

  Donnez-moi l'espoir

   

  [Je suis à toi]

   

  Prêtez-moi un soir

   

  [Je t'aime]

   

  Une nuit juste pour elle et moi

  [Pour toi et moi]

  (en duo) → Et demain

  Enfin je vais me réveiller à ses côtés

   

  [Je t'attendais regarde-moi]

   

  C'est sûr je vais la retrouver

   

  [Ouvre tes bras]

   

  Donnez-moi un soir

   

  [Je suis à toi]

   

  Laissez-moi y croire

   

  ________,-(''-.,(''-.,**,.-''),.-'')-,________
  ¯¯¯¯¯¯¯'-(,.-''(,.-''**''-.,)''-.,)-'¯¯¯¯¯¯¯

   

  Une vie juste pour toi et moi
  Et demain matin tu seras là

   

   

  88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
  ("*")88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888("*")
  (.★`(`.★.`)`★.)888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888(.★`(`.★.`). ★)
  --★*`¯`*★`)★(`.★*`¯`*★)8888888888888888888888888888888888888888888(★*`¯`*★`)★(`.★*`¯`*★--

  votre commentaire